Befaring og undersøkelse avbygningsmassen

Borettslaget har inngått avtale med firmaet Alt i Takst AS om å utarbeide en tilstandsrapport over utvendig kledning med mer, på borettslagets bygningsmasse. Befaring av bygningene utføres i mars måned, også i helgene.

Tilstandsrapporten skal brukes som grunnlag for en større utskifting og rehabilitering av borettslagets yttervegger, ved at dårlig og råttent panel med mer skal skiftes.

Utskifting av panelet skal etter planen gjøres sommeren og høsten 2017. Etter dette skal hele bygningsmassen males. Dette arbeidet er planlagt våren og sommeren 2018.

Styret