Utskifting av panel og maling av bygningsmassen

Arbeidene med å rehabilitere husene utvendig starter tirsdag 22. mai. Det er Alfa malermesterfirma, som står for arbeidene.

Arbeidet starter i rekke 12. Finstadrabben 2 – 16, og fortsetter videre på tun 4. Deretter fortsetter de på tun 5. Det blir IKKE malt og skiftet panel på oversiden av Finstadrabben i 2018, men arbeidet starter opp igjen i april 2019, og ferdigstilles dette året. Se kart over området her >>

Alle rekker får skriftlig varsel på døra omkring en uke før arbeidet starter. Beboere er da ansvarlig for at trær, busker og annen vegetasjon er fjernet fra veggene, slik at arbeiderne kommer til. Dersom det er mulig, kan det gjøres tiltak slik at planter bindes opp og dekkes til, alternativt må plantene fjernes. Dersom dette ikke er gjort har Alfa myndighet til å kutte bort vegetasjon som hindrer dem i arbeidet.

Skru ned gjenstander som er montert på veggene, dersom det er praktisk mulig. Persienner og markiser kan dekkes til om man ikke ønsker malingsflekker på disse. Det er ikke nødvendig å fjerne dem.

Beboere bes om å kontakte styret dersom de ønsker å meddele noe vedrørende arbeidet som pågår. Ikke rett denne typer henvendelser til de som arbeider på stedet.

Henvendelser kan rettes til: styret@finstadkollen.no, Facebook på www.facebook.com/finstadkollen/ eller telefon 41604271.

 

Vennlig hilsen

Styret Finstadkollen borettslag