Maling av Finstadkollen borettslag

På grunn av mange henvendelser om bytting av farge i forbindelse med maling av Finstadkollen borettslag har styret besluttet følgende:

Styret har valgt fire farger:
– lys grå (dagens gråfarge)
– mellomgrå
– mørk grå (lik den nye gråfargen på Mellomenga)
– rød

Nøyaktige fargekoder for de to nye gråfargene kommer fra Alfa malermester så fort som mulig.

Vinduer og terrassedører beholdes i nåværende farge (hvitt).

Om en rekke ønsker å bytte farge kreves det 2/3 flertall fra beboerne i hver enkelt rekke. Dette må leveres skriflig til et av medlemmene i styret innen fredag 6. juli.

Beboerne i rekken må utpeke en rekkekontakt som holder kontakten med styret hvis fargebytte er aktuelt.

Dette gjelder i første omgang tun 4 og 5 (nedsiden av Finstadrabben) som skal males i år. Beboere på oversiden kan avvente med innlevering av fargevalg til høsten, nærmere beskjed kommer.

OBS: I rundskrivet står det at røde rekker kun kan bytte til mørk grå. Etter en ny runde i styret har man gått tilbake på dette og røde rekker kan velge mellom alle fargene.