Ekstra avfallskontainere

For at våre beboere skal ha mulighet til å kaste avfall som ikke er vanlige husholdningsavfall, eller større ting som ikke får plass i de normale avfallskontainerne, leier borettslaget inn ekstra kontainer. De siste gangene har det vært et problem at det blir kastet mye oppussingsavfall og spesialavfall i kontaineren. Dette medfører store ekstra kostnader for fellesskapet.

Oppussing

For at alle beboere skal ha mulighet til å kaste sitt avfall ber vi om at beboere som pusser opp, eller på annen måte har veldig mye avfall, benytter ROAF sin gjenbruksstasjon og ikke fyller opp en kontainer slik at andre ikke har mulighet til å kaste avfall. Dette øker også kostnadene fordi flere kontainere enn normalt må leveres.

Spesialavfall må ikke kastes i avfallskontainer

Elektrisk utstyr og rester av maling, lakk og lignende må ikke kastes i borettslagets avfallskontainer. Dersom et lass inneholder slike artikler ved innlevering, blir hele lasset betraktet som spesialavfall og borettslaget må betale mye ekstra for dette.