Informasjon om ny ladeløsning fra Ladeklar

NYTT OM OPPGRADERING

TILBAKESTILLING
BK Anlegg kommer til oss for tilbakestilling av områdene mandag-onsdag 26-28 april. Mandag og tirsdag 26 og 27 april blir det oppussing av områder i jord/gress. Her er det ikke behov for flytting av biler. Onsdag 28. april blir det asfaltering. Det bes derfor om at det ikke parkeres biler på de områdene der hvor asfalt er kuttet bort. Noe ventetid må påregnes der hvor det må asfalteres over innkjøringer.

Da har vi avsluttet avstemningen rundt ny ladeløsning med Ladeklar. I alt har 112 av 171 avgitt sin stemme. Av disse har 99 stemt for leasing mens de øvrige 13 har stemt for at anlegget kjøpes. Valget blir da leasing og avtalen er nå signert. Ladeklar vil starte opp så snart som mulig med arbeidet. Nærmere informasjon vil komme.