Garasjelaget

Siden er under oppdatering. Ved spørsmål kontakt oss på garasjelaget@finstadkollen.no

Litt om oss
Som beboer i Finstadkollen Borettslag er du også medlem i Sameiet Finstadkollen Garasjelag. Dette har sin bakgrunn i at garasjene i sin tid ble oppført på beboernes initiativ etter at OBOS hadde ferdigstilt boligene i Finstadkollen Borettslag. Opprinnelig hadde alle leiligheter biloppstillingsplass ute på fellesområder.

Mange beboere ønsket seg etterhvert garasje og gikk da sammen og dannet Finstadkollen Garasjelag, som senere er registrert i Brønnøysundregistrene under navnet Sameiet Finstadkollen Garasjelag, og fikk bygget garasjeanlegget. Garasjen er derfor beboers eiendom, men oppført på grunn som leies vederlagsfritt av Finstadkollen Borettslag. Vedtektene, som vedtas av årsmøtet, regulerer forhold rundt eierskap, drift og samarbeid mellom beboer, Borettslaget og Garasjelaget.

Det er delt ut eget eierbevis for garasjen til hver enkelt beboer som har garasje.

Sameiet Finstadkollen Garasjelag har i dag som oppgave å samordne drift av garasjer og P-plasser som følger boligen. Det betales en årlig avgift bestemt av årsmøtet.

For nye beboere/medlemmer er det verdt å merke seg:

Årsavgiften for garasje er kr 2000 og for biloppstillingsplass kr 500.

Garasjelaget på borettslagets hjemmeside
Garasjelaget har egen underside på borettslagets hjemmeside www.finstadkollen.no Her finner du kontaktinformasjon, gjeldende vedtekter og en instruks for elektrisk anlegg Vi har også en egen Facebook-side som det anbefales å følge: Finstadkollen Garasjelag

Låsing og bruk av elektriske portåpnere
Garasjeportene skal alltid være låst, også når bilen er ute. Ref vedtektene pkt 8.1 og 8.8 Ulåste garasjer kan gi ubudne gjester adgang også til nabogarasjer. Hvis du opplever problemer med låshåndtak har Garasjelagets styre slike til salgs. Låsbeslag for hengelås kan også skaffes.

Elektrisk portåpner tillates montert
Arbeid i elektrisk anlegg kun av autorisert installatør. Elektriske porter må observeres i drift for å unngå eventuelle klemskader og sikre at porten lukkes helt. Siste år har vi hatt noen strømbrudd i området og brukere av elektriske portåpnere anbefales på det sterkeste å sørge for egen nødåpnings-løsning ved strømbrudd.

El-biler og plug-in Hybrid-biler
Vi minner alle som anskaffer seg elektriske- eller andre ladbare kjøretøy om regler for lading av slike i Finstadkollens garasjeanlegg og P-plasser. Ref Vedtektene pkt 8.3 og Instruks for elektrisk anlegg pkt 5. Lading av elektriske og plug-in hybrid kjøretøy og lade-løsning er ikke tillatt i garasjenes originale elektriske anlegg. Det har tidligere vært mulig å få til løsninger, men bare for noen, etter søknad. Høsten 2020 planlegges installert et moderne ladeanlegg med kapasitet og mulighet for at alle beboere kan få lading i sin garasje eller ved P-plass som følger boligen.

Annet
Bruk av elektrisk anlegg er regulert av egen instruks, se hjemmesiden

Arbeid i anlegget tillates kun utført av autorisert installatør.

Dersom sikringer går skal nøkkel til sikringskapene finnes i garasjene ved lysbryterne. Det er automatsikringer med jordfeilbryter som beboer selv kan slå på. Skulle sikringene slå ut igjen kontaktes Garasjelaget.

Bruk av elektrisk kupévarmer er ikke tillatt

Sameiet Finstadkollen Garasjelag har felles forsikring av bygningsmassen. Kjøretøy og gjenstander som oppbevares i garasjene forsikres av den enkelte beboers kjøretøy- og innboforsikringer.

Oppdaterte vedtekter per 20.06.2021 finner du her
Oppdatert innstruks for elektrisk anlegg per 03.12.2020 finner du her
Referat fra årsmøtet 2021 finner du her
Oppdatert kart med G-plasser per 23.09.2021 finner du her

Vennlig hilsen Styret i Garasjelaget

LADING AV EL- OG HYBRIDBILER
Informasjon om ladeanlegg fra Ladeklar finner du her