Maling av Finstadkollen borettslag

Maling av rekkene ovenfor Finstadrabben står nå for tur. I likhet med beboerne nedenfor veien kan beboerne i hver rekke nå velge farge på sin rekke.

Styret har valgt fire farger: 

  • lys grå (dagens gråfarge)
  • mellomgrå
  • mørk grå (lik den nye gråfargen på Mellomenga)
  • rød

Vinduer og terrassedører beholdes i nåværende farge (hvitt).

Beboerne i rekken må utpeke en rekkekontakt som holder kontakten med styret hvis fargebytte er aktuelt.

Om en rekke ønsker å bytte farge kreves det 2/3 flertall fra beboerne i hver enkelt rekke. Dette må leveres skriftlig til et av medlemmene i styret innen fredag 29. mars.

Fargeprøver er malt på endeveggen til Finstadrabben 111. Mot Finstadrabben 109.

Vennlig hilsen 

Styret

Ordinær generalforsamling 2019

Andelseiere i Finstadkollen Borettslag

Ordinær generalforsamling i Finstadkollen borettslag avholdes onsdag 3. april 2019 klokken 18.00 på Thon Hotell Triaden.

I forkant av møtet vil alle andelseiere motta en formell innkalling.

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 10.02.2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at:

Forslag sendes til:

E-post: styret@finstadkollen.no

eller leveres i postkassen til Finstadrabben 87.

Valg av tillitsvalgte

Styrets leder, tre styremedlemmer og tre varamedlemmer er valgbare på generalforsamlingen 2019. Er du interessert i noen av disse vervene eller har forslag til kandidater, ta kontakt med valgkomiteen ved Torill Martinsen på e-post: torill.martinsen@getmail.no

Vennlig hilsen

Styret i Finstadkollen borettslag

Ordinær generalforsamling

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp.”