Ekstra avfall kan kastes i container

Fellesskapet bekoster tradisjonen tro en container hvor alle kan kaste det de trenger å kaste. Den settes ut hver måned, siste hele uke. Starter på tun 1 og 2 mandager, og fortsetter til øvrige tun dag for dag.

Ekstra søppelhenger kommer følgende uker (man.-torsdag)

Uke 17, starter mandag 23. april

Uke 22, starter mandag 28. mai

Uke 26, starter mandag 25. juni

Uke 35, starter mandag 27. august

Uke 39, mandag 24. september

Uke 29, mandag 22. oktober