Ekstra containere 2017

For at våre beboere skal ha mulighet til å kaste avfall som ikke er vanlige husholdningsavfall, eller større ting som ikke får plass i de normale avfallscontainerne, leier vi inn ekstra containere.

Ekstra container blir satt ut følgende uker i 2017:

  • April – uke 17

  • Mai – uke 21

  • Juni – uke 25

  • August – uke 34

  • September – uke 39

  • Oktober – uke 43

   Containere blir satt ut på tunene følgende dager i de angitte ukene:

   • Tun 2 (1) – Mandager
   • Tun 3 – Tirsdager
   • Tun 4 – Onsdager
   • Tun 5 – Torsdager

Oppussing

For at alle beboere skal ha mulighet til å kaste sitt avfall ber vi om at beboere som pusser opp, eller på annen måte har veldig mye avfall, benytter ROAF sin gjenbruksstasjon og ikke fyller opp en container slik at andre ikke har mulighet til å kaste avfall.

Spesialavfall må ikke kastes i container.

 

Befaring og undersøkelse avbygningsmassen

Borettslaget har inngått avtale med firmaet Alt i Takst AS om å utarbeide en tilstandsrapport over utvendig kledning med mer, på borettslagets bygningsmasse. Befaring av bygningene utføres i mars måned, også i helgene.

Tilstandsrapporten skal brukes som grunnlag for en større utskifting og rehabilitering av borettslagets yttervegger, ved at dårlig og råttent panel med mer skal skiftes.

Utskifting av panelet skal etter planen gjøres sommeren og høsten 2017. Etter dette skal hele bygningsmassen males. Dette arbeidet er planlagt våren og sommeren 2018.

Styret

Ordinær generalforsamling 2017

Det vises til Lov om Burettslag – § 7-4.

Ordinær generalforsamling

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp.”

Ordinær generalforsamling i Finstadkollen borettslag avholdes tirsdag 18. april 2016 klokken 18.00 på Thon Hotell Triaden.

I forkant av møtet vil alle andelseiere motta en formell innkalling.

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 10.03.2017.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at:

 1. Det går klart frem hva saken gjelder
 2. Det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
 3. Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til:

E-post: Styret@finstadkollen.no eller leveres i postkassen til Finstadrabben 87.

Valg av tillitsvalgte

På generalforsamlingen denne våren står hele styret på valg. Det samme gjelder varamedlemmer, valgkomite og miljøutvalg. Er du interessert i noen av disse vervene, ta kontakt med valgkomiteens leder Lars-Petter Steine på mobilnumer 97020955 innen 28.02.2015.

Vennlig hilsen

Styret i Finstadkollen borettslag

Skøytebane utsatt

Det er dessverre for lite kulde til at vannet fryser godt nok. Det ser heller ikke veldig positivt ut de nærmeste dagene ifølge værmeldingene. Vi har ikke gitt opp, og Pål Løkken som er primus motor for skøyteprosjektet er klar for å få orden på isen, dersom temperaturene synker.

Mvh

Miljøutvalget og styret

Skøyteis på tun 2

Plassen øverst på tun nr. 2 skal sprøytes, og vi forsøker å lage skøyteis. Sprøytingen starter antakelig onsdag 17. januar, om alt går etter planen. Vi håper at det blir mulig å gå på skøyter alt torsdag ettermiddag. Inntil isen er klar ber vi om at isen ikke benyttes før den er herdet, og sperrebåndene er tatt bort. Etter det håper vi på kaldt vær og mye moro på isen for store og små ☺
 
Mer informasjon følger.
 
Mvh
Miljøutvalget og styret