Ekstra avfallskontainere

For at våre beboere skal ha mulighet til å kaste avfall som ikke er vanlige husholdningsavfall, eller større ting som ikke får plass i de normale avfallskontainerne, leier borettslaget inn ekstra kontainer. De siste gangene har det vært et problem at det blir kastet mye oppussingsavfall og spesialavfall i kontaineren. Dette medfører store ekstra kostnader for fellesskapet.

Oppussing

For at alle beboere skal ha mulighet til å kaste sitt avfall ber vi om at beboere som pusser opp, eller på annen måte har veldig mye avfall, benytter ROAF sin gjenbruksstasjon og ikke fyller opp en kontainer slik at andre ikke har mulighet til å kaste avfall. Dette øker også kostnadene fordi flere kontainere enn normalt må leveres.

Spesialavfall må ikke kastes i avfallskontainer

Elektrisk utstyr og rester av maling, lakk og lignende må ikke kastes i borettslagets avfallskontainer. Dersom et lass inneholder slike artikler ved innlevering, blir hele lasset betraktet som spesialavfall og borettslaget må betale mye ekstra for dette.

Skøytebane utsatt

Det er dessverre for lite kulde til at vannet fryser godt nok. Det ser heller ikke veldig positivt ut de nærmeste dagene ifølge værmeldingene. Vi har ikke gitt opp, og Pål Løkken som er primus motor for skøyteprosjektet er klar for å få orden på isen, dersom temperaturene synker.

Mvh

Miljøutvalget og styret

Beboermøte 13.04.2016

Det ble som vanlig avholdt beboermøte etter generalforsamlingen. Styret ved styrets leder Christian Mjelde gikk gjennom en presentasjon, som er en oppfølging av innspill fra forrige beboermøte, og viktige saker styret har arbeidet med i året som hadde gått.

Continue reading

Fornyet avtale med Get

Borettslaget har fornyet avtalen med Get. Avtalen gir de fleste beboere mulighet for å få rimeligere tjenester enn man har i dag. Representanter fra Get vil gå rundt i borettslaget og tilby ulike typer utstyr og bredbåndsabonnement onsdag 3. september.

Dette er kun et tilbud og beboere velger selv hvilke tilbud man ønsker å benytte seg av. Dersom du er fornøyd med det du har trenger du heller ikke å bytte utstyr eller endre abonnement.

Avtalen medfører ingen endring på husleien.

Styret