Maling av Finstadkollen borettslag

Maling av rekkene ovenfor Finstadrabben står nå for tur. I likhet med beboerne nedenfor veien kan beboerne i hver rekke nå velge farge på sin rekke.

Styret har valgt fire farger: 

  • lys grå (dagens gråfarge)
  • mellomgrå
  • mørk grå (lik den nye gråfargen på Mellomenga)
  • rød

Vinduer og terrassedører beholdes i nåværende farge (hvitt).

Beboerne i rekken må utpeke en rekkekontakt som holder kontakten med styret hvis fargebytte er aktuelt.

Om en rekke ønsker å bytte farge kreves det 2/3 flertall fra beboerne i hver enkelt rekke. Dette må leveres skriftlig til et av medlemmene i styret innen fredag 29. mars.

Fargeprøver er malt på endeveggen til Finstadrabben 111. Mot Finstadrabben 109.

Vennlig hilsen 

Styret

Tilbud om nye bod-dører

De som ønsker nye dører til bodene kan nå bestille dette av firmaet som skifter ut panel i borettslaget.
 
Beboerne må dekke dette selv, og kostnade er totalt 7. 500 kroner.
 
Det som er inkludert er følgende: Gammel dør demonteres og deponeres. Ny dør leveres og monteres med nytt listverk og vannbord. Beslag som håndtak og sylinder med 2 nøkler leveres og monteres.
 
Ønsker du ny dør kan man bestille dette på styret@finstadkollen.no

Ekstra avfall kan kastes i container

Fellesskapet bekoster tradisjonen tro en container hvor alle kan kaste det de trenger å kaste. Den settes ut hver måned, siste hele uke. Starter på tun 1 og 2 mandager, og fortsetter til øvrige tun dag for dag.

Ekstra søppelhenger kommer følgende uker (man.-torsdag)

Uke 17, starter mandag 23. april

Uke 22, starter mandag 28. mai

Uke 26, starter mandag 25. juni

Uke 35, starter mandag 27. august

Uke 39, mandag 24. september

Uke 29, mandag 22. oktober

Ordinær generalforsamling 2018

Andelseiere i Finstadkollen Borettslag

Det vises til Lov om Burettslag – § 7-4.

Ordinær generalforsamling

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp.”

Ordinær generalforsamling i Finstadkollen borettslag avholdes onsdag 4. april 2018 klokken 18.00 på Thon Hotell Triaden.

Continue reading

Befaring og undersøkelse avbygningsmassen

Borettslaget har inngått avtale med firmaet Alt i Takst AS om å utarbeide en tilstandsrapport over utvendig kledning med mer, på borettslagets bygningsmasse. Befaring av bygningene utføres i mars måned, også i helgene.

Tilstandsrapporten skal brukes som grunnlag for en større utskifting og rehabilitering av borettslagets yttervegger, ved at dårlig og råttent panel med mer skal skiftes.

Utskifting av panelet skal etter planen gjøres sommeren og høsten 2017. Etter dette skal hele bygningsmassen males. Dette arbeidet er planlagt våren og sommeren 2018.

Styret

Radonmålinger vinteren 2015-16

Borettslaget utførte i vinter og vår radonmåling ulike steder på området – over og nedenfor Finstadrabben. Målingene er nå ferdig og analysert. De viste svært lave forekomster av radon i alle kontrollerte boliger. Høyeste faktiske verdi var 30 Bq/m3, og gjennomsnittsverdier for året på i overkant av 20 Bq/m3. Grenseverdiene er på 100 Bq/m3 for å vurdere tiltak, og ved 200 Bq/m3 må det iverksettes tiltak. I Finstadkollen borettslag er det altså ingen fare, og ingen grunn til å iverksette tiltak.