Ulovlig parkering

Styret har den siste tiden mottatt en rekke klager på biler som feilparkerer. Dette gjelder spesielt på gangveien (ut over tiden for nødvendig av- og pålessing), men også på gjesteparkering, og beboeres faste plasser. Av den grunn har vi bedt parkeringsselskapet om å intensivere kontrollen.

Vi ber om at alle respekterer reglene for parkering på borettslagets område.

Styret