Ordinær generalforsamling 2018

Andelseiere i Finstadkollen Borettslag

Det vises til Lov om Burettslag – § 7-4.

Ordinær generalforsamling

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp.”

Ordinær generalforsamling i Finstadkollen borettslag avholdes onsdag 4. april 2018 klokken 18.00 på Thon Hotell Triaden.

Continue reading

Skøyteis på tun 2

Plassen øverst på tun nr. 2 skal sprøytes, og vi forsøker å lage skøyteis. Sprøytingen starter antakelig onsdag 17. januar, om alt går etter planen. Vi håper at det blir mulig å gå på skøyter alt torsdag ettermiddag. Inntil isen er klar ber vi om at isen ikke benyttes før den er herdet, og sperrebåndene er tatt bort. Etter det håper vi på kaldt vær og mye moro på isen for store og små ☺
 
Mer informasjon følger.
 
Mvh
Miljøutvalget og styret