Ordinær generalforsamling 2019

Andelseiere i Finstadkollen Borettslag

Ordinær generalforsamling i Finstadkollen borettslag avholdes onsdag 3. april 2019 klokken 18.00 på Thon Hotell Triaden.

I forkant av møtet vil alle andelseiere motta en formell innkalling.

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 10.02.2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at:

Forslag sendes til:

E-post: styret@finstadkollen.no

eller leveres i postkassen til Finstadrabben 87.

Valg av tillitsvalgte

Styrets leder, tre styremedlemmer og tre varamedlemmer er valgbare på generalforsamlingen 2019. Er du interessert i noen av disse vervene eller har forslag til kandidater, ta kontakt med valgkomiteen ved Torill Martinsen på e-post: torill.martinsen@getmail.no

Vennlig hilsen

Styret i Finstadkollen borettslag

Ordinær generalforsamling

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp.”

Ordinær generalforsamling 2018

Andelseiere i Finstadkollen Borettslag

Det vises til Lov om Burettslag – § 7-4.

Ordinær generalforsamling

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp.”

Ordinær generalforsamling i Finstadkollen borettslag avholdes onsdag 4. april 2018 klokken 18.00 på Thon Hotell Triaden.

Continue reading

Ordinær generalforsamling 2017

Det vises til Lov om Burettslag – § 7-4.

Ordinær generalforsamling

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp.”

Ordinær generalforsamling i Finstadkollen borettslag avholdes tirsdag 18. april 2016 klokken 18.00 på Thon Hotell Triaden.

I forkant av møtet vil alle andelseiere motta en formell innkalling.

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 10.03.2017.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at:

  1. Det går klart frem hva saken gjelder
  2. Det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
  3. Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til:

E-post: Styret@finstadkollen.no eller leveres i postkassen til Finstadrabben 87.

Valg av tillitsvalgte

På generalforsamlingen denne våren står hele styret på valg. Det samme gjelder varamedlemmer, valgkomite og miljøutvalg. Er du interessert i noen av disse vervene, ta kontakt med valgkomiteens leder Lars-Petter Steine på mobilnumer 97020955 innen 28.02.2015.

Vennlig hilsen

Styret i Finstadkollen borettslag

Ordinær generalforsamling 2016

Det vises til Lov om Burettslag – § 7-4.

Ordinær generalforsamling

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp.”

Ordinær generalforsamling i Finstadkollen borettslag avholdes 13. april 2015 klokken 18.00 på Thon Hotell Triaden.

I forkant av møtet vil alle andelseiere motta en formell innkalling.

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 10.03.2016.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at:

  1. Det går klart frem hva saken gjelder
  2. Det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
  3. Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til:

E-post: Styret@finstadkollen.no

eller leveres i postkassen til Finstadrabben 87.

Med vennlig hilsen

Styret i Finstadkollen borettslag

Informasjon til beboerne i Finstadkollen borettslag vedrørende endring i fellesutgifter fra og med mai 2016

Felleskostnadene (husleien) vært uforandret de siste 8 årene. Imidlertid vil det bli en endring på dette fra mai måned i år. Dette vil få svært liten betydning for de fleste av oss, men styret vil med dette informere om endringen.

Continue reading