Rundskriv juni 2018

Utskifting av panel og maling av bygningsmassen

Arbeidene med å rehabilitere husene utvendig startet tirsdag 22. mai. Det er Alfa malermesterfirma, som står for arbeidene. Området nedenfor veien blir ferdig i 2018. Det blir ikke malt og skiftet panel på oversiden av Finstadrabben i 2018, men arbeidet starter opp igjen i april 2019, og ferdigstilles dette året.

Alle får skriftlig varsel på døra omkring en uke før arbeidet starter. Beboere er da ansvarlig for at trær, busker og annen vegetasjon er fjernet fra veggene, slik at arbeiderne kommer til. Skru ned gjenstander som er montert på veggene, dersom det er praktisk mulig.

Hagegjerder blir ikke malt, men alle som vil male selv får gratis maling fra borettslaget.

Henvendelser vedrørende fasadearbeidene kan rettes til: styret@finstadkollen.no

Søppel og hageavfall

Styret minner om ekstra avfallscontainer, som blir satt ut på tunene i slutten av hver måned. Tider for containerutplassering i resten av 2018 er: Uke 26, 35, 39, 43. Hageavfall kan kastes i container.

NB! Ikke kast maling, elektriske artikler eller annet som kan betegnes som spesialavfall i avfallscontaineren. Mat- og husholdningsavfall må ikke kastes i containeren.

Trær og busker langs gangveiene

Nå vokser og gror det i borettslagets hager. Husk å holde vegetasjon borte fra gangveier, slik at de ikke hindrer ferdsel og sikt for gående, syklende, og kjørende i nødvendig ærend.

Dyr i borettslaget

Ha alltid med pose når hunder luftes. Hundebæsj må fjernes med det samme, og kastes i søppelet. Vær oppmerksom på at også urin kan være plagsomt. Hunder skal derfor ikke gjøre fra seg ved sandkasser, lekeplasser, benker eller inn mot hager og inngangspartier.

De som har katt er til en hver tid ansvarlig for at denne ikke er til sjenanse for andre beboere. Katter skal ikke oppholde seg i andre beboeres hager eller terrasser, dersom ikke naboen selv ønsker dette. Alle katteeiere har ansvar for å holde katten under oppsyn, slik at den ikke gjør fra seg og markerer hos naboer eller på lekeplasser – spesielt ikke i sandkasser.

Det er viktig at dyret ditt ikke skremmer naboer og andre. Oppstår det problemer bør man prate sammen, og finne en løsning som alle parter blir fornøyd med.

Vennlig hilsen

Styret Finstadkollen borettslag