Endringer vedrørende parkering i Finstadkollen borettslag

Liten gjesteparkering omgjøres til ordinære parkeringsplasserLeien for parkering økes – Ikke tillatt med uregistrerte kjøretøy på uteparkering

Liten gjesteparkering omgjøres til ordinære parkeringsplasser

Det er i dag fem plasser avsatt til gjester, ved første garasjerekke til venstre etter innkjøring i Finstadrabben. Styret har vedtatt at disse plassene gjøres om til ordinære parkeringsplasser for beboere.

Årsaken er at parkeringssituasjonen i borettslaget er anstrengt. Det er ikke realistisk å frigjøre andre arealer på borettslagets område til parkering. Lørenskog kommune godtar ikke annen omregulering enn å bygge i høyden, på arealer som alt er benyttet til parkering.

Den store parkeringsplassen ved nedkjøring til Finstad skole forblir uendret. Alle beboere henstilles til å respektere parkeringsforbudet på denne. Styret vil iverksette hyppigere kontroller, og det vil bli utstedt kontrollavgift for ulovlig parkering på gjesteparkeringen.

I helger og på kveldstid kan parkeringsplassen på skolen benyttes i tre timer.

Omgjøring av parkeringsplasser fra gjesteparkering til beboerparkering gjøres gjeldende fra
15. november 2013.

Leien for parkering økes

Fra 1. desember 2013 endres den månedlige leien for en ekstra parkeringsplass (disponert av borettslaget) fra 200 til 300 kroner.

Ikke tillatt med uregistrerte kjøretøy på uteparkering

Fra og med 15. november er det ikke tillatt å plassere uregistrerte kjøretøy på faste ekstraplasser, eller på gjesteparkeringen til Finstadkollen borettslag.  Overtredelse vil medføre borttauing for beboers regning og risiko.

Årsaken er at disse parkeringsplassene er ment å være forbeholdt beboere, som har behov for to biler i sitt daglige virke. Skal man pusse opp en bil, spare bilavgifter eller lignende, må man finne et annet sted å plassere bilen.

Dette gjelder ikke faste parkeringsplasser, merket G.

Styret kan for kortere perioder (maksimalt 3 dager) utstede parkeringsbevis for uregistrerte kjøretøy. Gjelder for eksempel ved eierskifte eller andre særskilte forhold.

Vennlig hilsen

Styret i Finstadkollen borettslag