INNBRUDDSRAID I GARASJENE

Natt til 22.05.2014 ble en rekke garasjer i Finstadrabben brutt opp. Det er meldt om stjålne dekk og hærverk på biler. Det er også på rene at mange garasjer er brutt opp uten at det er stjålet noe. Politiet har vært på stedet i dag og oppfordrer oss til å anmelde dette som en sak, noe garasjelaget skal gjøre.


For å gjøre dette korrekt, så må alle som har fått brutt opp sin garasje melde fra til garasjelaget på mail garasjelaget@finstadkollen.no. Meld da fra om navn, adresse og garasjenummer og hva som er stjålet eller ødelagt innen 28.05.2014. Politiet ønsker i forbindelse med sitt arbeid å vite om det ligger gjenstander i garasjen som du ikke kjenner. Den kan være spor/bevis, i så fall ikke rør dem og meld fra så fort som mulig.

Vi ser at alle garasjer som er brutt opp, bare vært låst med låsen på dørvrideren. Denne har enkelt blitt brutt opp med en skrutrekker eller lignende. Garasjer med låsebeslag og ekstra hengelås har blitt skånet, noe som gjør at garasjelaget anbefaler en ekstra lås på det sterkeste.

Fester til hengelås har blitt distribuert fra garasjelaget til alle eiere, men for dem som ikke finner sine, har garasjelaget fremdeles noen på lager som vi kan dele ut.

Når det gjelder de ødelagte dørvriderne, så vil garasjelaget bestille opp til dem som mangler. Garasjelaget har ingen egen forsikring som dekker dette, så den enkelte må ta det på sin forsikring eller betale for dem (ca:250 kroner). Garasjelaget vil komme tilbake med tidspunkt for utdeling av disse, i tillegg vil vi på samme kveld være til på plass for å bistå garasjeeiere som vil skifte dørvrider.

 

Styret i Sameie Finstadkollen garasjelag.