Klage vedrørende trafikk til Feiring bruk

Det er sendt klage til Lørenskog kommune vedrørende tungtrafikk på veien til Feiring bruk – en trafikkmengde som har vært sterkt økende.

Klagen er levert av en beboer som privatperson, men har fått full støtte av styrets leder, noe som er blitt protokollført hos kommunen. Som et resultat av dette har Lørenskog kommune bedt Feiring bruk redegjøre for trafikkmengden på fylkesveien langs borettslaget.

Til beboernes informasjon kan korrespondansen leses her -> Naboklage_Feiringveien