Informasjon til beboerne i Finstadkollen borettslag vedrørende endring i fellesutgifter fra og med mai 2016

Felleskostnadene (husleien) vært uforandret de siste 8 årene. Imidlertid vil det bli en endring på dette fra mai måned i år. Dette vil få svært liten betydning for de fleste av oss, men styret vil med dette informere om endringen.

Siste avdrag på borettslagets IN-lån er nedbetalt i sin helhet 30.04.2016. I utgangspunktet kunne dette medføre en reduksjon av felleskostnadene.

Budsjett for 2016 (og de kommende år) viser imidlertid at inntektene ikke er store nok til å dekke borettslagets forventede kostnader. Det har de siste årene vært et stort antall vann- og råteskader på bygningsmassen. Dette er det fellesskapets ansvar å utbedre, og styret har prioritert å reparere disse skadene raskest mulig. Samtidig ønsker styret å fastholde en høy kvalitet på uteområdet, gi beboerne et høyt servicetilbud, og sikre at lekeplassene er i forskriftsmessig stand.

Styret har derfor vedtatt at de ordinære felleskostnadene øker tilsvarende bortfallet av de innkrevde kapitalkostnadene. De ordinære felleskostnadene øker av den grunn med 43 prosent fra 01.05.2016.

For de aller fleste boenheter (95 prosent) vil dette si at husleien er uforandret i forhold til dagens nivå. Beboere som har betalt ned sin andel av IN-lånet, og dermed har hatt lavere husleie, får en økning på 43 prosent i forhold til dagens nivå.

Finstadkollen borettslag vil fortsatt ha et nivå på våre felleskostnader, som ligger under det flertallet av sammenlignbare borettslag har.

Spørsmål kan rettes til styret@finstadkollen.no eller styrets leder på mobil 41604271.

Vennlig hilsen

Styret i Finstadkollen borettslag