Beboermøte 13.04.2016

Det ble som vanlig avholdt beboermøte etter generalforsamlingen. Styret ved styrets leder Christian Mjelde gikk gjennom en presentasjon, som er en oppfølging av innspill fra forrige beboermøte, og viktige saker styret har arbeidet med i året som hadde gått.

Les presentasjonen her: Beboermøte 2016

Innspill til styret på beboermøtet

Det ble påpekt at dersom trær og busker skal beskjæres, må dette gjøres av fagfolk. Gjørs dette på feil måte kan plantene bli ødelagt og i verste fall dø.

Det var ønske om at det ble satt opp skilt som informerte tydelig at det ikke skal kjøres raskere enn gangfart på gangveiene.

Det ble påpekt at det var mye parkering på gangveier og tun. Av den grunn ble det etterspurt om ikke parkeringsselskapet kunne komme oftere – spesielt på kveldstid.

Styret ble bedt om å undersøke muligheten for å etablere flere ekstra parkeringsplasser på området, og undersøke om det var garasjer som kan leies ut, dersom ikke eieren benytter garasjen.

Hunde- og katteiere må være svært påpasselig med at dyret ikke gjør fra seg på området, uten at avføringen blir plukket opp og kastet i søppelet. Kjeledyr må ikke være til sjenanse for naboer.