Radonmålinger vinteren 2015-16

Borettslaget utførte i vinter og vår radonmåling ulike steder på området – over og nedenfor Finstadrabben. Målingene er nå ferdig og analysert. De viste svært lave forekomster av radon i alle kontrollerte boliger. Høyeste faktiske verdi var 30 Bq/m3, og gjennomsnittsverdier for året på i overkant av 20 Bq/m3. Grenseverdiene er på 100 Bq/m3 for å vurdere tiltak, og ved 200 Bq/m3 må det iverksettes tiltak. I Finstadkollen borettslag er det altså ingen fare, og ingen grunn til å iverksette tiltak.