Gang- og sykkelvei til Losby

Planer om ny gang og sykkelvei til Losby og ikke minst gang og sykkelvei langs Finstadkollen borettslag (fylkesveien) og opp langs  Feiringveien er nå lagt ut på høring. Borettslaget er høringsinstans.

Les mer hos kommunen