Husleieøkning

Styret har besluttet å øke husleien med 12 prosent fra og med 01.11.2017.

Årsaken til husleieøkningen er økte kommunale avgifter, høyere forsikringspremie og økte driftskostnader.

Spørsmål kan rettes til styrets leder Christian Mjelde på e-post christian.mjelde@hotmail.com eller telefon 41604271.

Vennlig hilsen
Styret