Ordinær generalforsamling 2018

Andelseiere i Finstadkollen Borettslag

Det vises til Lov om Burettslag – § 7-4.

Ordinær generalforsamling

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp.”

Ordinær generalforsamling i Finstadkollen borettslag avholdes onsdag 4. april 2018 klokken 18.00 på Thon Hotell Triaden.

I forkant av møtet vil alle andelseiere motta en formell innkalling.

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 26.02.2018.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at:

  1. Det går klart frem hva saken gjelder
  2. Det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
  3. Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til:

E-post: Styret@finstadkollen.no

eller leveres i postkassen til Finstadrabben 87.

Valg av tillitsvalgte

Styrets leder, ett styremedlem og tre varamedlemmer er valgbare på generalforsamlingen 2018. Er du interessert i noen av disse vervene eller har forslag til kandidater, ta kontakt med valgkomiteens leder Steingrim Dovland på e-post steingrim.dovland@gmail.com innen 28.02.2017.

 

Vennlig hilsen

Styret i Finstadkollen borettslag