Endret pris for leie av parkeringsplass

Prisen for å leie parkeringsplass utendørs i på området til Finstadkollen borettslag øker fra 1. februar 2019. Ny pris er 400 kroner pr. måned. Fra samme tidspunkt opphører gebyret for å bytte parkeringsplass. Styret håper at dette kan medvirke til at alle som i fremtiden bytter plass med andre beboere melder fra om dette til styret.