Generalforsamling protokoll 2019

Generalforsamlingen i Finstadkollen borettslag ble avholdt 3. april, link til protokoll finner du her:

Både vedteker og husordensregler ble endret som følge av vedtak, oppdaterte versjoner er lagt ut: