Rundskriv mai 2019

SØPPELHENGER BLIR SATT UT PÅ TUNENE SOM FØLGER:

UKE 19 (6-9 mai)
UKE 23 (3 – 6 juni)
UKE 27 (1-4 juli)
UKE 35 (26-29 august)
UKE 39 (23-26 september)
UKE 43 (21 – 24 oktober)

Starter på tun 1 og 2 mandager, og fortsetter til øvrige tun dag for dag, siste dag er torsdager.

Ikke kast maling, elektriske/elektroniske artikler eller annet som kan betegnes som spesialavfall i avfallscontaineren. Mat- og husholdningsavfall skal ikke kastes i hengeren.

Vi henstiller til at bygningsavfall i forbindelse med oppussing heller ikke kastes da hengeren blir fort fylt opp og andre på tunet ikke da har anledning til å få kastet ting.

NB F.O.M 1MARS 2019 TAR ROAF IKKE IMOT SVARTE SØPPELSEKKER SLIK DET
KUN MÅ BENYTTES GJENNOMSIKTIGE SØPPELSEKKER.

GJERDER.

Nå når rekkehusene er/blir nymalte så er det fint at gjerdene rund rekkehusene også blir malt.

Styret har vedtatt at alle gjerder skal være hvite slik at det blir en helhet på området. Vi henstiller alle beboere om å se over gjerdene, rette opp de som er skjeve og evt bytte ut det som er ødelagt. Til informasjon er gjerdene den enkeltes beboers ansvar men borettslaget holder maling.

Ved å kontakte styret får dere utdelt maling, og det hadde vært fint om gjerdene er malt i
løpet av sommeren.

Styret ønsker alle en riktig fin vår og sommer.