Varsel om endring av felleskostnader

Styret har vedtatt å endre felleskostnadene med 12% fra 1 juli 2019. Bakgrunnen for endringen er:

  • Forventet økte rentekostnader på felleslån.
  • Økning i kommunale avgifter og forsikringspremie

Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense, må du selv endre dette i din nettbank, eventuelt ta kontakt med banken din for å få endret denne.

Med vennlig hilsen

Styret Finstadkollen borettslag