Befaring etter utskiftning og maling tun 4 og 5

Ettårs-befaring for arbeidet som ble gjort i forbindelse med utskiftning av panel og maling på de nedre tunene (tun 4 og 5) blir i august.

I den forbindelse ber styret om at hver andelseier går over boligen og sjekker om jobben er gjort tilfredsstillende.

Dersom det er noe dere har å reklamere på ber vi om at dere sender epost til styret@finstadkollen.no, evt fyller ut skjemaet som er utdelt i postkassene og leverer det til styreleders postkasse i Finstadrabben 134.

Frist for å rapportere reklamasjoner er satt til 1. august 2019.