Informasjon om gjesteparkeringen

Styret har fått en del reaksjoner fra beboere på de nye retningslinjene for gjesteparkeringen, og beklager hvis det første rundskrivet oppfattes som at de nye retningslinjene er en konsekvens av at beboere benytter gjesteparkeringen. Dette er ikke grunnen til de nye retningslinjene.

Det er i hovedsak 2 grunner til at styret har valgt denne løsningen:

  1. Styret er satt til å håndheve vedtekter og husordensregler definert av alle beboere gjennom generalforsamlingen. Disse retningslinjene definerer at beboere ikke skal benytte gjesteparkeringen.
  2. Regler og retningslinjer for private og offentlige parkeringsplasser er regulert av Parkeringsforskriften som ble innført 1 januar 2017.  Ifølge denne forskriften så er vår gjesteparkering per definisjon en parkeringsplass åpen for allmenheten, dvs at alle kan parkere her. For at gjesteparkeringen skal være definert som parkeringsplass kun for gjester i Finstadkollen borettslag, må vi ha en form for registrering av bilene til gjestene våre, enten elektronisk slik som vi nå innfører eller med parkeringskort.

Innfører vi ikke noe form for registrering av bilene på gjesteparkeringen (enten elektronisk eller med parkeringskort) er gjesteparkeringen definert som en parkeringsplass åpen for allmenheten og kan brukes av alle, også de som ikke er besøkende i Finstadkollen borettslag. I tillegg må det på gjesteparkeringen være 2 plasser reservert bevegelseshemmede og 1 plass med lademulighet reservert elbil. Dette er dessverre en konsekvens av parkeringsforskriften som trådte i kraft 1 januar 2017.

Styret har undersøkt med juridisk avdeling i OBOS og vedlegger kopi av uttalelsen fra advokaten.  

Styret har sett på muligheten for bruk av parkeringskort, men har funnet at en elektronisk løsning er mest hensiktsmessig.  Med parkeringskort må beboer møte gjestene sine på parkeringsplassen for å dele ut kortet, eller må gjesten kjøre til boenheten, hente parkeringskort før de parkerer på gjesteparkeringen.  Kortet må etter besøk leveres tilbake til beboer. Styret vil tro at parkeringskort vil gi mer kjøring til og fra boenhetene og mener derfor at elektronisk registrering er den beste løsningen.

Beboer må informere sine gjester om at de må logge seg inn på parkeringsselskapets internet-side med brukernavn og passord og registrere bilen, evt kan beboer registrer bilen på vegne av sin gjest.   Gjest/beboer må logge seg inn og registrere bilnummeret senest 20 minutter etter at bilen er parkert. 

Internet-side: Link 
Brukernavn og passord er delt ut som rundskriv i postkassene. Kontakt styret hvis du ikke har fått.

Fyll ut bilnummeret og hvor lenge en skal parkere. Dette er enkelt å gjøre og de fleste har smart telefoner hvor det er mulig å logge seg inn på en internet-side. 

Når det gjelder håndverkere og gjester som har behov for å stå på gjesteparkeringen utover 3 dager så må beboer kontakte styret for å få utdelt tidsbegrenset parkeringstillatelse.

Dersom det er beboere som ikke kan eller ønsker å benytte seg av elektroniske løsningen så må beboer ta kontakt med styret på email: styret@finstadkollen.no 

Til de beboere som er kritisk til elektronisk registrering så er det kun bilnummeret som registreres, og blir lagret i en ekstern database som kun parkerings selskapet har tilgang til.  Bilnummeret blir lagret i maks 3 døgn + 2 karantenedøgn.  Ifølge parkerings selskapet er dette lovlig da registreringen av bilnummer ikke er konsesjonspliktig., samt at bilnummer ikke er person sensitiv informasjon. Enhver kan sende forespørsel til Statens vegvesen og få opplyst hvem som eier av en bil. Det er bare å sende en SMS til 2282 skrive REGNR på bilen, innen kort tid får man informasjon om eier av bilen, når bilen sist var EU godkjent og frist for neste EU kontroll.

Spørsmål vedrørende parkering skal ikke rettes til styret i borettslaget, men direkte til P service tlf 41255384 hverdager 8-16, kveld og helger vakt-telefon 94084725 eller email post@pservice.no 

Dette trer i kraft fra 1. mars 2020 og biler som ikke er registrert elektronisk eller har parkeringskort kan bli ilagt parkeringsbot.  Skiltet ved gjesteparkeringen vil bli byttet ut innen 1 mars 2020. 

Vedlagt er uttalelse fra juridisk avdeling i OBOS: