Ekstra containere 2017

For at våre beboere skal ha mulighet til å kaste avfall som ikke er vanlige husholdningsavfall, eller større ting som ikke får plass i de normale avfallscontainerne, leier vi inn ekstra containere.

Ekstra container blir satt ut følgende uker i 2017:

  • April – uke 17

  • Mai – uke 21

  • Juni – uke 25

  • August – uke 34

  • September – uke 39

  • Oktober – uke 43

   Containere blir satt ut på tunene følgende dager i de angitte ukene:

   • Tun 2 (1) – Mandager
   • Tun 3 – Tirsdager
   • Tun 4 – Onsdager
   • Tun 5 – Torsdager

Oppussing

For at alle beboere skal ha mulighet til å kaste sitt avfall ber vi om at beboere som pusser opp, eller på annen måte har veldig mye avfall, benytter ROAF sin gjenbruksstasjon og ikke fyller opp en container slik at andre ikke har mulighet til å kaste avfall.

Spesialavfall må ikke kastes i container.