Garasjelaget

Litt om oss
Som beboer i Finstadkollen Borettslag er du også medlem i Sameiet Finstadkollen Garasjelag. Dette har sin bakgrunn i at garasjene i sin tid ble oppført på beboernes initiativ etter at OBOS hadde ferdigstilt boligene i Finstadkollen Borettslag. Opprinnelig hadde alle leiligheter biloppstillingsplass ute på fellesområder.

Mange beboere ønsket seg etterhvert garasje og gikk da sammen og dannet Finstadkollen Garasjelag, som senere er registrert i Brønnøysundregistrene under navnet Sameiet Finstadkollen Garasjelag, og fikk bygget garasjeanlegget. Garasjen er derfor beboers eiendom, men oppført på grunn som leies vederlagsfritt av Finstadkollen Borettslag. Vedtektene, som vedtas av årsmøtet, regulerer forhold rundt eierskap, drift og samarbeid mellom beboer, Borettslaget og Garasjelaget.

Det er delt ut eget eierbevis for garasjen til hver enkelt beboer som har garasje.

Sameiet Finstadkollen Garasjelag har i dag som oppgave å samordne drift av garasjer og P-plasser som følger boligen. Det betales en årlig avgift bestemt av årsmøtet.

Styret for 2022/2023
Leder: Ole-Kristian Granholdt, Finstadrabben 100, tlf 99 00 23 65
Kasserer: Steingrim Dovland, Finstodrobben 52, tlf 95 17 24 50
Styremedlem: Odd Steinar Lien, Finstadrobben 158, tlf 90 18 36 95
Styremedlem: Ståle Nilsen, Finstadrabben 8, tlf 41 67 33 98
Varamedlem: Roy Hammer, Finstadrabben 136, tlf 93 05 23 91
Varamedlem: Kristian Espeland, Finstadrabben 195, tlf 41 21 79 85
Revisor: Cato Gulbrandsen, Finstadrabben 32, tlf 91 79 86 03
Revisor: lrene Foss, Finstadrabben 38, tlf 97 10 03 39

For nye beboere/medlemmer er det verdt å merke seg:

Årsavgiften 2022/2023 for garasje er kr 2000 og for biloppstillingsplass kr 500.

Garasjelaget på Facebook
Vi har en egen Facebook-side som det anbefales å følge: Finstadkollen Garasjelag

Låsing og bruk av elektriske portåpnere
Garasjeportene skal alltid være låst, også når bilen er ute. Ref vedtektene pkt 8.1 og 8.8 Ulåste garasjer kan gi ubudne gjester adgang også til nabogarasjer. Hvis du opplever problemer med låshåndtak har Garasjelagets styre slike til salgs. Låsbeslag for hengelås kan også skaffes.

Elektrisk portåpner tillates montert
Arbeid i elektrisk anlegg kun av autorisert installatør. Elektriske porter må observeres i drift for å unngå eventuelle klemskader og sikre at porten lukkes helt. Siste år har vi hatt noen strømbrudd i området og brukere av elektriske portåpnere anbefales på det sterkeste å sørge for egen nødåpnings-løsning ved strømbrudd.

Lading av el- og hybridbiler
Lading av elektriske eller andre ladbare kjøretøy er ikke tillatt i garasjenes eller utendørs P-plassers originale, elektriske anlegg.
Ref Vedtektene pkt 8.3 og Instruks for elektrisk anlegg pkt 5.
Lading tillates kun ved tilkopling til vårt nye ladeanlegg som eies og driftes av firma Elaway (tidligere Ladeklar). Informasjon om ladeanlegg fra Elawayfinner du her

Annet
Bruk av elektrisk anlegg er regulert av egen instruks, se link nedenfor

Arbeid i anlegget tillates kun utført av autorisert installatør.

Dersom sikringer går skal nøkkel til sikringskapene finnes i garasjene ved lysbryterne. Det er automatsikringer med jordfeilbryter som beboer selv kan slå på. Skulle sikringene slå ut igjen kontaktes Garasjelaget.

Bruk av elektrisk kupévarmer er ikke tillatt

Sameiet Finstadkollen Garasjelag har felles forsikring av bygningsmassen. Kjøretøy og gjenstander som oppbevares i garasjene forsikres av den enkelte beboers kjøretøy- og innboforsikringer.

Oppdaterte vedtekter per 20.06.2021 finner du her
Oppdatert innstruks for elektrisk anlegg per 03.12.2020 finner du her
Referat fra årsmøtet 2023 finner du her
Oppdatert kart med garasjer og G-plasser per 29.10.2021 finner du her

Vennlig hilsen Styret i Garasjelaget