Maling av Finstadkollen borettslag

Maling av rekkene ovenfor Finstadrabben står nå for tur. I likhet med beboerne nedenfor veien kan beboerne i hver rekke nå velge farge på sin rekke.

Styret har valgt fire farger: 

  • lys grå (dagens gråfarge)
  • mellomgrå
  • mørk grå (lik den nye gråfargen på Mellomenga)
  • rød

Vinduer og terrassedører beholdes i nåværende farge (hvitt).

Beboerne i rekken må utpeke en rekkekontakt som holder kontakten med styret hvis fargebytte er aktuelt.

Om en rekke ønsker å bytte farge kreves det 2/3 flertall fra beboerne i hver enkelt rekke. Dette må leveres skriftlig til et av medlemmene i styret innen fredag 29. mars.

Fargeprøver er malt på endeveggen til Finstadrabben 111. Mot Finstadrabben 109.

Vennlig hilsen 

Styret

Ordinær generalforsamling 2019

Andelseiere i Finstadkollen Borettslag

Ordinær generalforsamling i Finstadkollen borettslag avholdes onsdag 3. april 2019 klokken 18.00 på Thon Hotell Triaden.

I forkant av møtet vil alle andelseiere motta en formell innkalling.

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 10.02.2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at:

Forslag sendes til:

E-post: styret@finstadkollen.no

eller leveres i postkassen til Finstadrabben 87.

Valg av tillitsvalgte

Styrets leder, tre styremedlemmer og tre varamedlemmer er valgbare på generalforsamlingen 2019. Er du interessert i noen av disse vervene eller har forslag til kandidater, ta kontakt med valgkomiteen ved Torill Martinsen på e-post: torill.martinsen@getmail.no

Vennlig hilsen

Styret i Finstadkollen borettslag

Ordinær generalforsamling

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp.”

Ekstra avfallskontainere

For at våre beboere skal ha mulighet til å kaste avfall som ikke er vanlige husholdningsavfall, eller større ting som ikke får plass i de normale avfallskontainerne, leier borettslaget inn ekstra kontainer. De siste gangene har det vært et problem at det blir kastet mye oppussingsavfall og spesialavfall i kontaineren. Dette medfører store ekstra kostnader for fellesskapet.

Oppussing

For at alle beboere skal ha mulighet til å kaste sitt avfall ber vi om at beboere som pusser opp, eller på annen måte har veldig mye avfall, benytter ROAF sin gjenbruksstasjon og ikke fyller opp en kontainer slik at andre ikke har mulighet til å kaste avfall. Dette øker også kostnadene fordi flere kontainere enn normalt må leveres.

Spesialavfall må ikke kastes i avfallskontainer

Elektrisk utstyr og rester av maling, lakk og lignende må ikke kastes i borettslagets avfallskontainer. Dersom et lass inneholder slike artikler ved innlevering, blir hele lasset betraktet som spesialavfall og borettslaget må betale mye ekstra for dette.

Tilbud om nye bod-dører

De som ønsker nye dører til bodene kan nå bestille dette av firmaet som skifter ut panel i borettslaget.
 
Beboerne må dekke dette selv, og kostnade er totalt 7. 500 kroner.
 
Det som er inkludert er følgende: Gammel dør demonteres og deponeres. Ny dør leveres og monteres med nytt listverk og vannbord. Beslag som håndtak og sylinder med 2 nøkler leveres og monteres.
 
Ønsker du ny dør kan man bestille dette på styret@finstadkollen.no